Ga naar de inhoud
 
 

Disclaimer

Verstraten Sierteelt V.O.F. (KvK nummer 120.192.86) verleent u hierbij toegang tot www.verstraten-tuin.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Verstraten Sierteelt V.O.F. en derden zijn aangeleverd. Verstraten Sierteelt V.O.F. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Verstraten Sierteelt V.O.F.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen materialen onvolledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg en/of onjuistheden bevatten. Verstraten Sierteelt V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de materialen. Hoewel Verstraten Sierteelt V.O.F. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Verstraten Sierteelt V.O.F. en haar licentiegevers. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, ontwerpen) op de website is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door Verstraten Sierteelt V.O.F.

Overig

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Verstraten Sierteelt V.O.F.